Autoryzowany Sklep GoPro w Polsce

do kasy suma: 0,00 zł

Przepisy dronowe - Kategoria Otwarta

0
Przepisy dronowe - Kategoria Otwarta

Przepisy dronowe - Kategoria Otwarta

Chcielibyśmy Was powiadomić, że podczas sprawdzania przepisów dotyczących dronów należy zwracać uwagę na datę opublikowania danej informacji. Nasz wpis jest aktualny na dzień 24 października 2023 roku, ale to nie oznacza, że będzie nadal aktualny na przykład za dwa lata. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z drona zawsze można znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sekcji poświęconej dronom.

 

 

O Kategorii Otwartej

Operacje w kategorii "otwartej" umożliwiają przeprowadzanie lotów o niskim ryzyku i nie wymagają wcześniejszego zezwolenia lotniczego od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Operacje w tej kategorii są dozwolone tylko wtedy, gdy drony o masie nie przekraczającej 25 kg są w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora, nie dalej niż 120 metrów od najbliższego punktu na powierzchni ziemi.

Kategoria "otwarta" jest podzielona na trzy podkategorie: A1, A2 i A3, zależnie od ograniczeń operacyjnych i wymagań dla pilotów dronów:

 • A1 - Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami) ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób („zgromadzenia osób”: zgromadzenia, w którym zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się);

 • A2 - Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu

 • A3 - Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia. Operacje SBSP mogą odbywać sie w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych.

 

Rejestracja pilotów dronów

Osoby obsługujące drony w kategorii "otwartej" muszą zarejestrować się na stronie ulc.gov.pl w przypadku, gdy masa ich drona wynosi 250 g lub więcej, gdy dron podczas uderzenia może przekazać energię kinetyczną o wartości powyżej 80 dżuli, lub gdy dron jest wyposażony w czujnik zdolny do zbierania danych osobowych, na przykład kamerę, chociaż nie dotyczy to dronów oznaczonych jako BSP, które są uznawane za zabawki zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE. Po dokonaniu rejestracji, numer operatora musi być umieszczony na każdym dronie, który podlega obowiązkowej rejestracji.

 

Szkolenie pilotów dla kategorii otwartej

Aby móc pilotować drona o masie powyżej 250 g, każda osoba musi przejść bezpłatne szkolenie online oraz zdać test online potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy. Kwalifikacje pilota są ważne przez 5 lat, z wyjątkiem tych, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacji UAVO; nie muszą one przechodzić szkolenia, ale do 31 grudnia 2021 r. muszą dokonać konwersji swojego świadectwa kwalifikacji UAVO.

Test online składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, a zdanie wymaga uzyskania co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Wymagane kompetencje dla kategorii "otwartej" obejmują:

 • A1 i A3: szkolenie i test online;
 • A2: szkolenie i test online, ukończenie szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia, zaliczenie dodatkowego egzaminu teoretycznego prowadzonego przez wyznaczony podmiot. Wykaz podmiotów wyznaczonych.

Osoby, które zdają testy i szkolenia, otrzymują odpowiednie dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje pilota. Dla operacji w podkategorii A1 i A3 kategorii "otwartej" jest to dowód zdania szkolenia i egzaminów online, natomiast dla operacji w podkategorii A2 kategorii "otwartej" jest to certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku, który uzyskuje się po zdaniu egzaminu online, dodatkowego egzaminu teoretycznego oraz ukończeniu szkolenia praktycznego w formie samokształcenia. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pilota są dostępne do pobrania w profilu pilota na stronie: ulc.gov.pl.

Drony o masie poniżej 250g wyposażone w kamerę nie wymagają szkolenia, a tylko rejestrację. Przykładowe drony bez uprawnień - Drony z serii DJI Mini - DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, DJI Mini 3 Pro

 

Minimalny wiek pilota drona w kategorii otwartej

Minimalny wiek pilota, który przeprowadza operacje z użyciem SBSP w kategorii "otwartej", wynosi 16 lat. Jednakże nie ma wymogu minimalnego wieku dla pilotów dronów w następujących przypadkach:

 • w przypadku gdy wykonują operację w podkategorii A1 z użyciem drona klasy C0, który jest zabawką w rozumieniu dyrektywy 2009/48/WE;
 • w przypadku dronów skonstruowanych do użytku prywatnego o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 250g;
 • w przypadku gdy wykonują oni operację pod bezpośrednim nadzorem pilota BSP posiadającego odpowiednie kompetencje i który skończył 16 lat.

 

Ogólne zasady wykonywania operacji w kategorii „otwartej”

Pilot drona wykonujący operacje w kategorii "otwartej" musi utrzymać drona zawsze w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS), z wyjątkiem sytuacji, gdy dron działa w trybie podążania za stacją bazową lub pilot korzysta z pomocy obserwatora. Pilot jest odpowiedzialny za zachowanie bezpiecznej odległości od osób oraz unika latania nad zgromadzeniami ludzi. Przed każdą operacją pilot musi zgłosić lot zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (na dzień 24.10.2023 poprzez stronę checkin.pansa.pl).

W trakcie lotu, pilot drona nie może przelatywać w okolicach obszarów, na których prowadzone są działania ratownicze, chyba że posiada stosowne zezwolenie od odpowiednich służb ratowniczych. Ponadto, dron nie ma prawa przewozić substancji niebezpiecznych ani zrzucać jakichkolwiek materiałów. Podczas lotu, dron musi być utrzymywany na odległość nie większą niż 120 metrów od najbliższego punktu na powierzchni ziemi, z wyjątkiem sytuacji, gdy przelatuje nad przeszkodą.

 

Drony, które mogą być używane do operacji w kategorii "otwartej", muszą spełniać następujące kryteria:

 • Należą do jednej z klas określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/945 lub zostały skonstruowane do użytku własnego;
 • Mają masę startową mniejszą niż 25kg;
 • Zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2024 r.:

 • w podkategorii A1 masa BSP nie przekracza 250g z obciążeniem,
 • w podkategorii A3 masa BSP nie przekracza 25kg wraz z paliwem i obciążeniem użytkowym.

 

Do 31 grudnia 2023 r. obowiązują przepisy przejściowe, które umożliwiają wykonywanie lotów w kategorii otwartej dronami bez nadanej klasy, na określonych zasadach.

Na rynku dostępne są już drony z oznaczeniem klasy (tj. C0, C1, C2, C3, C4). Zapoznaj się z poniższą listą przykładowych dronów:

 

Podczas lotu, pilot drona musi:

 • nie może wykonywać obowiązków pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu bądź w sytuacji, gdy nie jest zdolny do wykonywania swoich zadań z powodu urazu, zmęczenia, zażywanych leków, choroby lub z innych przyczyn;
 • utrzymuje drona w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS oraz prowadzi dokładny wizualny przegląd przestrzeni powietrznej otaczającej drona w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka kolizji z załogowymi statkami powietrznymi. Pilot drona przerywa lot, jeżeli operacja stwarza zagrożenie dla innych statków powietrznych, ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia;
 • przestrzega ograniczeń operacyjnych w strefach geograficznych;
 • musi mieć możliwość utrzymania kontroli nad dronem, z wyjątkiem sytuacji gdy dochodzi do utraty połączenia lub w przypadku wykonywania operacji z użyciem drona w locie swobodnym;
 • eksploatuje system bezzałogowego statku powietrznego zgodnie z instrukcją producenta dostarczoną przez producenta, w tym zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie ograniczeniami;
 • stosuje się do opracowanych przez operatora procedur, o ile są dostępne;
 • podczas wykonywania operacji w nocy zapewnia uruchomienie na dronie migającego zielonego światła.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kategorii "otwartej", wyślij wiadomość na adres e-mail: lbsp@ulc.gov.pl.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl